กิจกรรมการนิเทศ

 • เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ที่นี่ค่ะ
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 01:23 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • นิเทศ เครือข่าย ดอนจาน 2/2560 กิจกรรม “การสังเกตชั้นเรียน ป.3 เรื่อง การอ่านจับใจความ ความสามารถทางคำนวณ และการให้เหตุผลของนักเรียน พบว่า นร.อ่านออก เขียนได้ จับใจความได้ แต่ย ...
  ส่ง 8 ธ.ค. 2560 01:40 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • กิจกรรมนิเทศเครือข่ายดอนจาน นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานจัดการศึกษา เครือข่ายฯ ดอนจาน ภาคเรียน 2/2560โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2560 กิจกรรม “นิเทศ การอ ...
  ส่ง 7 ธ.ค. 2560 01:17 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  สพป.กาฬสินธุ์ เชต 1  ดำเนินการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับกล ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2560 18:55 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เอกสาร PPT การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์  ดาวน์โหลดได้ที่น
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 01:18 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว สพฐ.

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ