https://goo.gl/forms/g84Do3ebLNYSiJXo1       


กิจกรรมการนิเทศ

 • แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR สพป.กาฬสินธุ์ แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้    1.จัดส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560       ถ ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 01:32 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสาร "แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา" สำหรับครู 3  ช่วงชั้น นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดได ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 20:11 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • ดาวน์โหลด “ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา” (SAR) ปีการศึกษา 2560 ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   ปีการศึกษา 2560 รูปแบบการเขียนรายงาน โรงเรียนสามารถออกแบบการเรียนรายงาน เองได้ โดยยึดเอกสารแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เล่มสีเขียว ที่แจกให้โรงเรียนไปแล ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 23:54 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในระบบ QAMS ประกาศเรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์      ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำลังดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจ ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 19:02 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
 • เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ เอกสารคู่มือยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1 ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ที่นี่ค่ะ
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 01:23 โดย กชพร ตุณสุวรรณ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว สพฐ.

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ