คณิตฯ ประถม แผนภูมิการพรางตัว

วิดีโอ YouTube


การสอนคณิตศาสตร์ในเด็กประถมตอนปลายเรื่อง การนำเสนอข้อมูล เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่นักเรียนต้อง­เรียนรู้ ซึ่งการสอนเรื่องนี้ อ.พิมพ์พร ได้นำการเก็บข้อมูลและตาราง 100 ช่องมาเป็นส่วนสำคัญในการสอน ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมู­ลก็จะสามารถทำการนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบ­บต่าง ๆ ได้ ทั้งแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง กราฟ และแผนภูมิวงกลม