ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สมัครฟรี ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมครูผู้สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2562 จัดโดย สสวท.ร่วมกับ สพฐ. ลงทะเบียนอบรมที่ศูนย์ในเขตพื้นที่ของตนเองเท่านั้น โรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงได้ที่ ศูนย์กาฬสินธุ์พิทยาสัยที่เดียวนะคะ ระดับละไม่เกิน 60 คน ฟรีค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร ช้าหมดสิทธิ์นะคะ ดาวน์โหลดกำหนดการลงทะเบียน
ą
418096.jpg
(164k)
Kodchaphon Tunsuwan,
20 ม.ค. 2562 23:07
Ċ
ว153.pdf
(1545k)
Kodchaphon Tunsuwan,
21 ม.ค. 2562 01:09
Comments