เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  460 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มี.ค. 2561 22:41 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  210 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ย. 2558 22:22 Kodchaphon Tunsuwan
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ส.ค. 2561 21:06 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ย. 2558 22:23 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  1820 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:27 Kodchaphon Tunsuwan
ċ

ดู
  16 ม.ค. 2562 21:28 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
บทความ ถอดบทเรียน สะท้อนผลการนิเทศกลุ่มเครือข่ายดอนจาน ปี 2558  362 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 06:07 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  394 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ม.ค. 2562 21:33 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  201 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 ม.ค. 2562 21:31 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  339 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ส.ค. 2561 21:09 Kodchaphon Tunsuwan
ą

ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 Kodchaphon Tunsuwan
ą

ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 Kodchaphon Tunsuwan
ą

ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 Kodchaphon Tunsuwan
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู
  16 ม.ค. 2562 21:24 Kodchaphon Tunsuwan
ċ

ดู
1.เพลงเต่า2.เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี 3.เพลงแกะดำ 4.เพลงเจ้าโต้งตื่นเช้า 5.Baa Baa Black Sheep 6.เพลงเล่นแล้วเก็บ 7.เพลงลั้นลา 8.เพลง Skip to My Lou เครดิต : growinggood.org   27 พ.ย. 2558 21:20 Kodchaphon Tunsuwan
ċ

ดาวน์โหลด
  1604 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ส.ค. 2561 21:08 Kodchaphon Tunsuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารนิเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving)   444 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:33 Kodchaphon Tunsuwan
ċ

ดาวน์โหลด
PPT การอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประเมินการคิด  5368 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:24 Kodchaphon Tunsuwan
Comments