เครื่องมือการนิเทศ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  210 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ย. 2558 22:22 กชพร ตุณสุวรรณ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  469 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ม.ค. 2560 19:33 กชพร ตุณสุวรรณ
ċ

ดาวน์โหลด
  289 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 เม.ย. 2560 00:52 กชพร ตุณสุวรรณ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 พ.ย. 2558 22:23 กชพร ตุณสุวรรณ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  1820 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:27 กชพร ตุณสุวรรณ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
บทความ ถอดบทเรียน สะท้อนผลการนิเทศกลุ่มเครือข่ายดอนจาน ปี 2558  362 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 06:07 กชพร ตุณสุวรรณ
ą

ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 กชพร ตุณสุวรรณ
ą

ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 กชพร ตุณสุวรรณ
ą

ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 กชพร ตุณสุวรรณ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 18 ต.ค. 2559 00:39 กชพร ตุณสุวรรณ
ċ

ดู
1.เพลงเต่า2.เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี 3.เพลงแกะดำ 4.เพลงเจ้าโต้งตื่นเช้า 5.Baa Baa Black Sheep 6.เพลงเล่นแล้วเก็บ 7.เพลงลั้นลา 8.เพลง Skip to My Lou เครดิต : growinggood.org   27 พ.ย. 2558 21:20 กชพร ตุณสุวรรณ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ร่าง ตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบสี่  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:21 กชพร ตุณสุวรรณ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เอกสารนิเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving)   444 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:33 กชพร ตุณสุวรรณ
ċ

ดาวน์โหลด
PPT การอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประเมินการคิด  5368 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ก.ย. 2558 01:24 กชพร ตุณสุวรรณ
Comments