Untitled‎ > ‎

แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี SAR

โพสต์2 เม.ย. 2561 00:10โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 01:32 ]
https://goo.gl/forms/g84Do3ebLNYSiJXo1


สพป.กาฬสินธุ์ แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
    1.จัดส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 
      ถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
    2. กรอกข้อมูล ผลการประเมินที่จำเป็น ใน Google form                           ที่ https://goo.gl/forms/g84Do3ebLNYSiJXo1

Comments