Untitled‎ > ‎

ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โพสต์24 ต.ค. 2559 22:17โดยKodchaphon Tunsuwan

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6                                    ดาวน์โหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/439

Comments