Untitled‎ > ‎

การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศการสื่อสาร

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:23 ]
ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร
"การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรม แบ่งออกเป็น 5 รุ่น จำนวน 180  คน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน และมีวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ และบริษัทไมโครซอฟท์ ร่วมให้ความรู้

อบรม ict นิเทศ