ตามแผนนิเทศวันนี้ กำหนดไว้ที่โรงเรียนหนองพอกวิทยายน กิจกรรมนิเทศ คือ สังเกตชั้นเรียน ชั้น ป.1 ห้องคุณครูสุภัตรา เขตปัญญา จุดประสงค์ในคาบนี้คือ นักเรียนสามารถ อ่าน และเขียนคำที่ใช้ อักษรกลางเป็นพยัญชนะต้นได้ จากการสังเกต พบว่าคุณครูจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายน่าสนใจมาก โดยเริ่มที่เกม มอญซ่อนผ้า ที่ซ่อนคำศัพท์ไว้ นักเรียนที่โดนซ่อนผ้า ก็จะแกะมาอ่าน และเพื่อนๆ ออกไปเขียน บนกระดาษ นักเรียนตื่นเต้น และสนุกสนุกสนานมาก จากนั้นคุณครูให้นักเรียนอ่านนิทานที่เตรียมไว้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกคำที่มีอักษรกลางเป็นพยัญชนะต้น จากเรื่องที่อ่าน เขียนลงใบกิจกรรมและนำมาฝึกอ่านให้ครูฟังทีละคน นักเรียนในชั้น ป.1 อ่านหนังสือได้คล่อง และเก่งสมวัย มีความกระตือรือร้นและกล้าแสดงออก ไม่กลัวคนแปลกหน้า แม้แต่เด็กที่คุณครูบอกว่าเรียนอ่อนที่สุด ก็ยังสามารถอ่านได้แม้จะไม่คล่องแคล่วเท่าคนอื่น แต่เด็กคนนี้มีทักษะการสังเกตที่น่าทึ่ง และมักใช้คำถาม แปลกๆ กับครูเมื่อเกิดความสงสัย สามารถบอกได้ว่าครูลืมเขียนอักษรกลางบางตัว.....จากกิจกรรมนิเทศ วันนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่ครูบอกว่าเป็นเด็กพิเศษ หากเราจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเขาได้ถูกจุด เราจะได้เด็กเก่งเพิ่มขึ้นอีกคนค่ะ .....ขอชื่นชมทั้งคุณครู และท่าน ผู้อำนวยการ ธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง (ถ้าท่านว่าง ท่าน ผอ. จะช่วยคุณครูสอนเสริมให้เด็กกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำ)
 

นิเทศหนองพอก 23 พย 58