ขอบคุณ ผอ.นริศ ภูอาราม ที่ให้ ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และ แนวทางในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย วัฒนธรรมการทำงานใหม่ ต้องใช้เวลา และการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ...เป็นกำลังใจให้ ผอ.และคุณครูทุกท่านค่ะ ..


สงยางสงเปลือยวิทยา