3 /1/58 ชั้นเรียนโรงเรียนนาจำปา เด็ก 35 คน วันนี้เป็นชั้นเรียน ภาษาไทย ป.3 เรื่อง คำนาม คุณครู ก๊อป จัดกิจกรรมได้น่าสนใจ มีการนำเบรนยิม มาใช้เตรียมความพร้อมของเด็ก และจบลง ด้วยกิจกรรม แบบฝึกตามแนวคิดแบบ BBL ที่เด็กๆ คุ้นเคย แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ จุดเด่นของกิจกรรม ในช่วงให้ความรู้ ครูก๊อป ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการหาคำที่เป็นคำนาม ทั้ง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เด็กสามารถ เพิ่มเติมได้ว่า ยังมีพืช ที่เป็นคำนามด้วย.... ในช่วงที่ครูให้เด็กแต่งประโยค จากคำนามที่ช่วยกันคิดมา 
เด็กๆแต่งได้ดี และสนใจอยากแต่งเพิ่ม แต่ครู ใจร้อนนิดหนึ่ง ไปเบรคความสนใจเด็ก ให้เด็กแต่งแค่สองประโยคและขึ้นกิจกรรมใหม่ ทำให้ผู้นิเทศ เสียดายโอกาสตรงนี้ โอกาสที่เด็กๆทุกคนจะได้มีโอกาสแต่งประโยค จากคำนามที่คิดขึ้นและโอกาสที่เด็กๆจะได้สังเกตเห็นว่า ในประโยค หนึ่งๆ อาจมีคำนาม อยู่ได้มากกว่า 1 คำ จากการสังเกตครั้งนี้ผู้นิเทศพบว่า หากปรับกิจกรรมให้ช้าลงสักนิด เพิ่มเวลา และคำสั่งให้เด็กได้แสดงความสามารถอีกสักหน่อย จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถพัฒนามีเทคนิคการสอน ที่ดีมากๆ กิจกรรมหนึ่ง ....ขอเป็นกำลังใจให้ครูก๊อป ต่อไปนะคะ

นาจำปา