วันที่ 27 /11/58 โรงเรียนด่านแต้ฯ ดอนจาน ในส่วนของชั้น ป.1 คาบเรียนที่ 2 วิชาภาษาไทย วันนี้คุณครู จัดกิจกรรมเรื่อง การสร้างประโยค จากคำที่กำหนดให้ คุณครูใช้สื่อ BBL ที่สร้างขึ้นมาช่วยในการจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ เด็กๆสนุกสนาน โดยเฉพาะเด็กกลุ่มผู้ชาย แย่งกันแต่งประโยคแย่งกันใช้สื่อ ขณะที่กลุ่มเด็กหญิงค่อยๆ คิดค่อยๆเรียงประโยค แล้วลอกลงใบงาน กิจกรรมนี้บรรลุผลตามที่คุณครูตั้งใจไว้ เด็กๆทุกคนสามารถแต่งประโยคได้ ส่วนช้า เร็ว ตามศักยภาพของเด็กๆ ในส่วนของกระบวนการส่งเสริมการคิด และวินัยในชั้นเรียนคุณครูคงต้องเพิ่มเทคนิค เข้ามาช่วยในการเก็บเด็กอีกสักนิด จะทำให้ห้องเรียนชั้น ป1 เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ได้ทุกชั่วโมง.......เป็นกำลังใจให้คุณครูนะคะ

นิเทศ ร.ร.ด่านแต้ฯ