Untitled‎ > ‎

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:57โดยกชพร ตุณสุวรรณ   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 21:21 ]
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ดำเนินการ
คัดเลือกครูดีเด่น STEM Educationประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ระดับประถมศึกษา ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards)  ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ ผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
Ċ
กชพร ตุณสุวรรณ,
27 ก.ย. 2558 20:57