Untitled‎ > ‎

รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา SAR ปี 2561

โพสต์26 ก.พ. 2562 18:51โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 00:59 ]
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา SAR  ปี 2561     สถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   สามารถบันทึกข้อมูลผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  ได้ที่นี่
ในส่วนของเอกสารฉบับจริง จัดส่งที่สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ภายในไม่เกิน  วันที่ 15  พฤษภาคม 2562   บันทึกข้อมูล SAR
Comments