Untitled‎ > ‎

สมศ. แจ้งรายชื่อ โรงเรียนที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ซ้ำรอบสาม ปี 2559

โพสต์29 มิ.ย. 2559 18:38โดยKodchaphon Tunsuwan
สมศ. แจ้งรายชื่อ โรงเรียนที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ซ้ำรอบสาม ปี 2559 ในช่วง 11 ก.ค. - 12 ส.ค. 59 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ระดับขึ้นพื้นฐาน มี 2 โรง คือ คำไผ่สงเคราะห์ และ ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ระดับปฐมวัย 6 โรง คือ 1.คำแคนวิทยา 2.ท่าแสงวิทยายน 3.หนองแวงเหนือ 4.บ้านศรีสมบูรณ์ 5.โนนสะอาดราษฏร์สามัคคี 6.บ้านจานวิทยา
Comments