Untitled‎ > ‎

สพป.กระบี่ ศึกษาดูงานกระบวนการนิเทศภายใน

โพสต์27 ก.ย. 2558 20:15โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2558 20:33 ]
ได้รับโอกาสต้อนรับ รอง ผอ.สพป. และ คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.กระบี่ ในการ เป็นตัวแทน ให้นำเสนอการขับเคลื่อนระบบการนิเทศภายในโรงเรียน .ในหัวข้อ "ถอดประสบการณ์ การข
ับเคลื่อนระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1" หลังจากนั้นได้พาคณะไปศึกษาดูงาน ที่ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน ... การทำงานโดยรวมยัง ตอบไม่ได้ว่าจะประสบผลสำเร็จเพียงใด แต่ผ่าน มา 1 ปี โรงเรียนในกลุ่มดอนจาน มีพัฒนาการ ด้านการนิเทศภายใน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเเปลี่ยนได้หลายโรงเรียน ขอบคุณ โรงเรียนในเครือข่ายดอนจาน ที่ให้โอกาส ศึกษานิเทศก์ นุชรัตน์ และ กชพร ได้ทำงานร่วมกัน และขอบคุณทีมงานกลุ่มนิเทศฯ ที่ให้โอกาส เป็นตัวแทน ในการนำเสนอการ ฉายภาพทำงาน ค่ะ

สพป.กระบี่ ศึกษาดูงาน การนิเทศภายใน