Untitled‎ > ‎

การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์16 เม.ย. 2560 01:16โดยKodchaphon Tunsuwan   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 18:55 ]
วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  สพป.กาฬสินธุ์ เชต 1  ดำเนินการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาการ และ โรงเรียนแกนนำ การใช้กระบวนการ PLC  ในสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น 250  คน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์  

ċ
เอกสารประกอบการอบรมPLC กส.1.rar
(1677k)
Kodchaphon Tunsuwan,
2 มิ.ย. 2560 18:55
Comments