กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 มิ.ย. 2560 18:55 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา
2 มิ.ย. 2560 18:55 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ เอกสารประกอบการอบรมPLC กส.1.rar กับ Untitled
2 มิ.ย. 2560 18:53 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ S__8986627.jpg กับ Untitled
24 เม.ย. 2560 01:18 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
24 เม.ย. 2560 01:11 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข การอบรมประชุม สื่อสาร สร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
24 เม.ย. 2560 01:08 กชพร ตุณสุวรรณ อัปเดต ภาพนิ่ง1.JPG
17 เม.ย. 2560 05:08 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข Untitled
17 เม.ย. 2560 05:07 กชพร ตุณสุวรรณ นำออกไฟล์แนบ 4 กาฬสินธุ์.xlsx จาก ประกาศรายชื่อ โรงเรียนประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4ntitled Post
16 เม.ย. 2560 18:58 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข Untitled
16 เม.ย. 2560 01:40 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข ประกาศรายชื่อ โรงเรียนประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ทุกจังหวัด
16 เม.ย. 2560 01:37 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข Untitled Post
16 เม.ย. 2560 01:23 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ ภาพนิ่ง1.JPG กับ Untitled Post
16 เม.ย. 2560 01:16 กชพร ตุณสุวรรณ สร้าง Untitled Post
16 เม.ย. 2560 01:11 กชพร ตุณสุวรรณ สร้าง https://drive.google.com/open?id=0B0xxQ0Q8o32McEZ4YWdleWNRYUk
16 เม.ย. 2560 01:10 กชพร ตุณสุวรรณ สร้าง https://drive.google.com/open?id=0B0xxQ0Q8o32McEZ4YWdleWNRYUk
16 เม.ย. 2560 00:52 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ จังหวัด ก - น.rar กับ เครื่องมือการนิเทศ
9 มี.ค. 2560 20:46 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ ภาพนิ่ง1.JPG กับ ประกาศรายชื่อ โรงเรียนประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4ntitled Post
9 มี.ค. 2560 20:46 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ 4 กาฬสินธุ์.xlsx กับ ประกาศรายชื่อ โรงเรียนประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4ntitled Post
9 มี.ค. 2560 20:46 กชพร ตุณสุวรรณ สร้าง ประกาศรายชื่อ โรงเรียนประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4ntitled Post
17 ม.ค. 2560 19:46 กชพร ตุณสุวรรณ แก้ไข ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.
17 ม.ค. 2560 19:45 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ 15747848_229210580838848_2385035008847112761_n.jpg กับ ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.
17 ม.ค. 2560 19:42 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ แนวทางการเขียนรายงานSAR ปี 60.pdf กับ ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.
17 ม.ค. 2560 19:41 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ ใหม่.jpg กับ ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.
17 ม.ค. 2560 19:41 กชพร ตุณสุวรรณ แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ 4 มฐ ใหม่.pdf กับ ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.
17 ม.ค. 2560 19:41 กชพร ตุณสุวรรณ สร้าง ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพตาม มฐ.กศ.ใหม่ ๔ มฐ.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า